WWA-bond, Doetinchem, 21-06-2018 - MHT Nederland

Ga naar de inhoud

WWA-bond, Doetinchem, 21-06-2018

MHT Orkest > Optredens MHT Orkest > 2018

Donderdag, 21-06-2018, 19.30 -  22.00 uur, optreden voor de WWA-bond Doetinchem
Ongeveer een jaar geleden heeft het  MHT Orkest ook al opgetreden voor de WWA-bond in Doetinchem. Het was toen een  ontspannen en gezellig optreden. De vraag was dan ook of dat nu ook weer zo  zou gaan. En ja, het werd zo! Het was sowieso een weerzien met oude  bekenden.
Het MHT Orkest heeft inmiddels een  jaar meer ervaring/kennis/kunde en heeft nu een breder repertoire. Het  zelfvertrouwen is aanzienlijk gegroeid. De muzikale ladder ligt nu dan ook  terecht hoger.
 
 
Eerst even weer waar de  afkorting WWA (in WWA-bond) voor staat. Deze afkorting staat voor Weduwen, Wezen  en Alleenstaanden. In zijn 48-jarige bestaan is deze bond zijn afkorting ruim op  gaan vatten. Ook gehuwden mogen zich nu bij deze gezellige bond aansluiten. En  wil je een keer  als gast komen, dan ben je - tegen betaling van een klein  bedrag - ook van harte welkom. Men probeert het iedereen naar de zin te maken met van alles en  nog wat zoals: kaarten, bingo, knutsel & frutselwerk en het uitnodigen van  muzikanten, zoals het MHT Orkest vanavond.
Het is een maatschappelijk  verschijnsel dat Nederlanders zich steeds minder aansluiten bij een vereniging.  Ook de WWA-bond heeft met dit verschijnsel te maken. Vergeleken met vorig jaar  was er nu een aantal mensen minder. Het is jammer dat in een grote stad als Doetinchem niet meer  ouderen de weg weten te vinden naar deze gezellige en sociale groep. De kranten  staan vol met zorgen over vereenzaming! Met name alleenstaande ouderen zouden  bij de WWA-bond zeker een luisterend en vriendschappelijk oor  vinden. Een actieve WWA-bond heeft  daarom in mijn ogen wel degelijk een bestaansrecht.
Aan het MHT Orkest vanavond  weer de opgave om er een gezellig optreden van te maken. Het orkest  koos weer voor het bekende recept. Eerst zelf een lied spelen en dan het publiek  een nummer laten kiezen uit uitgedeelde liedjesmappen met een grote  verscheidenheid aan bekende liedjes.
In de pauze was er tijd voor een  praatje, koffie, fris en warme snacks. Wat is het leven van een muzikant toch  zwaar!! Kijk maar eens op je weegschaal!
Na de pauze wordt het bij optredens altijd wat  rumoeriger. Mensen durven zich dan meer te roeren. Dat maakt de sfeer vaak ook  wat gezelliger. Hier houd ik bij het samenstellen van het repertoire bij  voorbaat al rekening mee.
Ik merk aan de orkestleden dat men  steeds minder ‘klaagt’ over vermoeidheid. Het is op zich een prestatie om als  longpatiënt 2 x 45 minuten te blazen/halen. Het repertoire dat men speelt is  best pittig.

Men ontkomt er dan ook niet aan om thuis langer en vaker te  repeteren. Repeteren staat voor een longpatiënt gelijk aan het  trainen van de ademhalingsspieren. En om het laatste is het immers allemaal begonnen.
Jan Mulleman
Zie ook de foto’s hieronder.
Terug naar de inhoud