Auteursrecht (beknopt) - MHT Nederland

Ga naar de inhoud

Auteursrecht (beknopt)

Wist u dit? > Anders

Houd muziek wel privé en gebruik het niet commercieel en/of openbaar (dit i.v.m. eventuele auteursrechten). Lees hieronder.

Het maken van enige exemplaren voor eigen oefening, studie of gebruik is in Nederland geen inbreuk op het auteursrecht (art. 16c Aw). Een thuiskopie mag niet aan derden worden afgegeven: daarmee overschrijdt men dat wettelijk vrijgelaten beperkt eigen gebruik. De Belgische wetgeving bevat een gelijkwaardig artikel (art. 22, § 1, 5° Auteurswet).

Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na de dood van de auteur. Op het einde van deze termijn vallen de door het auteursrecht beschermde werken in het publiek domein en kunnen ze worden geëxploiteerd zonder toestemming van de houders van het auteursrecht.

Denk hier ook nog wel even aan:
Gebruik je op je website etc. foto’s waarop auteursrechten zitten (zit op de meeste foto’s op het internet), wees dan ook extra voorzichtig. Wil men je kwaad doen, dan moet je rekening houden met een betaling van pakweg € 750,00 per geplaatste foto.

Voor foto's waarop mensen staan, houd dan ook altijd rekening met het portretrecht! Naast alle rechtelijke eisen aan foto's, plaats geen foto's die de waardigheid van de mens aantasten. Plaats daarom geen foto's waarvan jijzelf en iedereen vindt dat die foto's niet ethisch zijn. Als voorbeelden noem ik mensen met dementie en verwaarloosde ouderen. Ook niet gemaakt tijdens optredens!!
 
Tip: de meeste gebruikers van een website kunnen bij hun provider gratis gebruik maken van een foto-bibliotheek. Deze zijn voor de gebruikers vrij van auteursrechten. 


Terug naar de inhoud